Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je ambulantná forma zdravotnej starostlivosti poskytovaná v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí fyzickým osobám, ktoré spĺňajú všetky nasledovné kritériá:

 


 

·         vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť,

·         sú imobilné, čiastočne imobilné a nie sú schopné samostatne prísť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia,

·         nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť odmietajú

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná   sestrou alebo pôrodnou asistentkou s  príslušnou odbornou spôsobilosťou prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná osobám vo všetkých vekových kategóriách a navrhuje ju lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti, s  ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Návrh na domácu ošetrovateľskú starostlivosť môže odporučiť :

·         lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

·         ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti,

·         ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti,

·         ošetrujúca pôrodná asistentka ústavnej zdravotnej starostlivosti.

O poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže lekára požiadať aj rodinný príslušník alebo zákonný zástupca. Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa.

 

Zoznam ADOS v Bratislavskom samosprávnom kraji:

  1.  SLNEČNICA  Slovensko, so  sídlom  Parková 31, 821 05 Bratislava,

       kontakt :  02/43 428 444, 0905 96 60 59        E mail :  judit.dkl@gmail.com

 

  2.  Charita  Modra, n.o., so sídlom  Trlinská 38, 900 81 Šenkvice,

       kontakt : 033/64 750 20, 0910 78 80 20    E mail :  charita.modra@gmail.com

 

  3.  MARTA – Stanica zborovej diakonie pri Evanjelickom a.v. cirkevnom zbore

       Prievoz, so sídlom Rezedová 3, 821 01 Bratislava  

       kontakt :     0905 39 94 73                     E mail : adosmartaecav@mail.t-com.sk

  

  4.  SVETLO  NÁDEJE, n.o., so  sídlom  Púpavová 24, 841 05 Bratislava,

       kontakt :  0903 548 990                           E mail : svetlonadeje@gmail.com

 

  5.  ADOS  Centrum  pomoci s.r.o., Schillerova 17, 811 04 Bratislava,

       kontakt :  02/54792422,  0907 712 866      E mail : jenisovalubica@gmail.com

 

  6.  URGENT.SK s.r.o., so sídlom  Myslenická 1/E, 902 03 Pezinok,

       kontakt :  0903 911 666, 0911 911 511                     E mail : info@urgent.sk

  7.  ADOS, Bc. Emília Štrbová, so  sídlom Hlavná 44A, 900 26 Slovenský Grob,

       kontakt :  033/64 782 04, 0915 777 978     E mail : emilia.strbova@stonline.sk

 

 8.  ADOS, Mgr. Monika Jung,  so  sídlom Dubovského 980/33, 901 01 Malacky,

       kontakt : 034/77 230 33, 0908 748 144          E mail : jung.ados@centrum.sk

 

 9.  Stredisko prof. Jána Červeňanského, s.r.o., so sídlom Vajnorská 40, 831 01

       Bratislava,

       kontakt : 0905 236 546, 0903 246 167                          E mail : studena@sjc.sk

 

10.  INTERREHAB s.r.o., so sídlom  Švabinského 8, 851 01 Bratislava,

       kontakt : 0911 897 065                               E mail : interrehab@gmail.com

 

11.  ARIES´94 s.r.o., so  sídlom Tuhovská 3, 831 06 Bratislava,

       kontakt : 02/44 462 916, 0903 437 876    E mail : olga.bartiskova@gmail.com

 

12.  Harmónia  života, n.o., so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava,

       kontakt : 0918 634 251                             E mail : vrchna.svj@seniorville.eu

 

13.  Bratislavská arcidiecézna charita, so sídlom Krasinského 6, 821 04 Bratislava,

       kontakt :  0904 062 064, 02/44 250 374             E mail : ados@charitaba.sk

                                                                                          charitaba@charitaba.sk

 

14.  SENIOR – geriatrické centrum n.o., so sídlom Duklianskych hrdinov 34, 901 22

       Malacky,

       kontakt : 0905 290 584,                  E mail : frantisek.majak@seniormalacky.sk

 

15.  Nezisková organizácia opatrovateľka, so sídlom Tatranská 34, 841 06  

       Bratislava,

       kontakt :  0905 530 428, 0948 966 604                   E mail : ika.pola@post.sk

 

16.  ADOS – Rideo, spol. s r.o., so sídlom Röntgenova 12, 851 01 Bratislava,

       kontakt :  0915 731 169,                        E mail : kovacova.anicka@centrum.sk

 

17.  ADOS – FÉNIX, s.r.o., so sídlom Ľ. Fullu 1641/6, 901 01 Malacky,

       kontakt : 0908 773 182, 0905 343 590                E mail :  adosfenix@gmail.com

 

18.   Mgr. Nadežda Krajčovičová, SESTRA, so sídlom Vajanského 1, 900 01 Modra,

        kontakt : 0948 110 974                                E mail : sestra@sestra-nk.com

 

19.   RUŽOVÁ  ZÁHRADA  n.o., so  sídlom  Šafárikova 28, 903 01 Senec,

        kontakt :  02/ 38  100 126, 0907 799 234      E mail :  

                                                                        ruzova.zahradano@gmail.com

20.  HESTIA, n.o., so sídlom Čachtická 17, 831 06 Bratislava,

       kontakt : 0902 144 492                                E mail : dobrotkova@stonline.sk

 

21.  VITA  HELP, s.r.o., so sídlom Prokopova 45, 851 01 Bratislava,

        kontakt : 0915 731 169                          E mail : kovacova.anicka@centrum.sk

 

22Promedis  s.r.o., so sídlom Vrbová 8594/2, 821 07 Bratislava,

       Kontakt: 0911 332 595, 0944 722 455      E mail: zdravotnickyservis@gmail.com

 

23Dom Seniorov Pezinok n.o., so sídlom Kučišdorfská dolina 6, 902 01 Pezinok,

       Kontakt: 0917 529 049, 033/6402937      E mail: rehakova@dspezinok.sk

 

24.  ADOS  Harris Slovakia, so sídlom Haanova 26, 851 04 Bratislava,

       kontakt :  02/62 245 607, 0911 427 747              E mail : haris@haris.sk

 

25.  ADOS  SALVUS s.r.o., so sídlom  Komárnická 11, 821 01 Bratislava,

       kontakt :  02/43 429 039, 0905 577 994              E mail : ados@salvus.sk

 

 

26.  MEDISON PLUS, s.r.o. so sídlom Nová č. 1230, 908 01 Kúty,

       kontakt :  034/65 975 21, 0905 871 785          E mail : ados.dada@gmail.com

                                                                                      medisonplus@gmail.com 

 

27.  LINDA  ADOS, s.r.o., so  sídlom  Tbiliská 6, 831 06 Bratislava, 

       kontakt :  0915 79 38 30, 0915 79 38 00        E mail : lindaados@centrum.sk

Súvisiace dokumenty