Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Čo pre Vás robíme


 

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

1. Oddelenie riadenia projektov zabezpečuje najmä:

• spoluprácu pri tvorbe koncepčných materiálov; spracovanie a predkladanie rozvojových projektov cezhraničnej spolupráce regionálneho charakteru
• monitoring implementácie projektov, vytváranie súhrnných správ, archivácia projektových spisov a vedenie štatistík
• organizovanie koordinačných stretnutí partnerov, riadiacich a monitorovacích výborov, prezentácie analytických a strategických dokumentov na konferenciách v oblasti územnej spolupráce
• spoluprácu s ústrednými orgánmi štátnej správy, riadiacim orgánom a regionálnymi rozvojovými agentúrami
• prípravu, zber a vypracovanie zásobníka projektov potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v programoch územnej spolupráce
• metodické usmerňovanie a poskytovanie odbornej pomoci pre žiadateľov

2. Oddelenie stratégie a územného rozvoja zabezpečuje najmä:

• metodické usmerňovanie, prípravu a tvorbu koncepčných, strategických a programových dokumentov regionálneho rozvoja BSK
• vypracovanie analýz, monitorovanie a hodnotenie stavu sociálno – ekonomického rozvoja BSK
• spoluprácu s ústrednými orgánmi štátnej správy, riadiacim orgánom a regionálnymi rozvojovými agentúrami
• koordináciu aktivít v rámci iniciatívy CENTROPE a prípadných ďalších programov
• prípravu, zber a vypracovanie zásobníka projektov potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov
• konzultácie, poradenstvo a pomoc pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok
• spolupráca s kanceláriou BSK v Bruseli

Súvisiace dokumenty