Blindfriendly Utorok 31. 3. 2020 | Meniny má Benjamín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Horizontálne priority

Horizontálna priorita (HP) Národného strategického referenčného rámca (NSRR) je priorita, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR a ktorej zmyslom je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty.

 
Operačný program Bratislavský kraj má svojim prierezovým charakterom potenciál prispievať k napĺňaniu cieľov všetkých štyroch horizontálnych priorítV procese prípravy NSRR boli identifikované nasledujúce horizontálne priority (s odkazom na internetové stránky jednotlivých. koordinátorov horizontálnych priorít): Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013.
 

Na implementácii horizontálnych priorít spolupracuje Riadiaci orgán pre OPBK (MVRR SR) s koordinátormi horizontálnych priorít. Koordinátori horizontálnych priorít zabezpečujú na základe poverenia vlády SR koordináciu horizontálnych priorít, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú na ciele NSRR. Podrobnejšie informácie o problematike horizontálnych priorít sú dostupné na internetových stránkach jednotlivých koordinátorov horizontálnych priorít.