Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kancelária prvého kontaktu

Od 1. júna 2012 je na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, odbore sociálnych vecí otvorená Kancelária prvého kontaktu. Cieľom kancelárie prvého kontaktu je poskytnúť obyvateľom kraja komplexné informácie o sociálnych službách na jednom mieste.

 

Kancelária zabezpečuje najmä:


• základné sociálne poradenstvo v oblasti pomoci v nepriaznivej sociálnej situácii a v krízovej sociálnej situácii,
• základné sociálne poradenstvo pri podávaní žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
• základné sociálne poradenstvo v oblasti sociálnych služieb, ktoré zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj,
• základné sociálne poradenstvo pri podávaní žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby,
• pomoc pri získaní a vypĺňaní tlačív potrebných k zabezpečeniu sociálnej služby,
• usmernenie občana na odborné pracovisko v prípade, ak nebude možné vybaviť potrebné náležitosti v kancelárii prvého kontaktu.

Kancelária prvého kontaktu sa nachádza na prízemí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v miestnosti č. 025 a na adrese:

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
Telefonický kontakt: 02/ 48 264 322
Emailový kontakt: kancelariaprvehokontaktu@region-bsk.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15,30 hod.
Utorok 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15,30 hod.
Streda 13:00 do 18:00 hod.
Štvrtok 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15,30 hod.
Piatok 8:00 do 12:00 hod.