Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kontrola plnenia rozpočtu

Bratislavský samosprávny kraj vykonáva kontrolu plnenia rozpočtu nasledovným spôsobom:

 

a) zmysle zákona č. 302/2001 Z .z. je predkladaný Zastupiteľstvu BSK stav čerpania rozpočtu BSK, najmenej štyrikrát ročne,
b) po vykonaní účtovnej závierky k 30.6 a k 31.12. kalendárneho roka odbor financií v spolupráci a na základe podkladov od subjektov rozpočtového procesu súhrne spracuje údaje o rozpočtovom hospodárení do monitorovacej správy BSK, ktorá obsahuje hodnotenie plnenia rozpočtu vrátane plnenia programov podľa schválenej programovej štruktúry. Monitorovacia správa je predkladaná na prerokovanie Zastupiteľstvu BSK.