Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pimms Transfer

 Partnerská iniciatíva pre rozvoj mobility a transfer aktivít trvalo-udržateľnej mobility pre európske regióny (Partner Initiatives for the development of Mobility Management Services & TRansferring Actions iN Sustainable mobility For European Regions).

 

 
Bratislavský samosprávny kraj sa zapojil do nového projektu v oblasti riadenia dopravy, ktorý sa uskutočňuje v rámci programu INTERREG IV C. BSK ako jediný projektový partner zo Slovenskej republiky tak môže využiť poznatky z oblasti riadenia dopravy vo svoj prospech. Projekt PIMMS TRANSFER spája 15 partnerov z celej EÚ, ktorí formou osvedčených postupov zlepšujú riadenie mobility vo svojom regióne aktivitami.
 
 Vedúci projektu: London Councils www.lept-eu.org
 
Partneri projektu: 14 členských krajín Európskej Únie a holandská Univerzita ERASMUS.
 
Hlavné aktivity:
  • Študijné pobyty v progresívnych regiónoch, cieľom ktorých je oboznámiť iniciačné regióny s úspešne realizovanými projektami v oblasti dopravy. Každý iniciačný región si môže na základe toho vybrať vhodné aktivity na realizáciu vo svojej krajine.
  • Výmena skúseností v riadení mobility cez poriadanie regionálnych, tématických a školských konferencií a usporiadanie mentorských dielní.
  • Prehodnotenie plánov trvalo-udržateľnej dopravy v 27 členských štátoch.
  • Účasť na kurzoch riadenia mobility „Master Class“ s kľúčovými témami z oblasti riadenia dopravy.
  • Vzájomné prepojenie podujatí Európskeho týždňa mobility v 14 krajinách EÚ.
  • Vyhlásenie školskej výzvy pre deti na zlepšenie cestovných návykov (zníženie používania individuálnej dopravy).
  • Účasť na pilotných projektoch progresívnych regiónov za účelom ďalšieho prenosu know-how.
  • Tvorba databázy vhodných príkladov riadenia mobility za účelom umožnenia ich realizácie v iniciačných regiónoch.       
Regionálny iniciatívny projekt PIMMS TRANSFER bol schválený v rámci I. verejnej výzvy programu INTERREG IVC na obdobie 3 rokov, t.j. od 11/2008 do 10/2011.
 
Rozpočet BSK:   123 678,30 €
Spolufinancovanie BSK: 15% t. j. 18 551,75 €
Zdroj podpory:    ERDF 85%, t.j. 105 126,55 €
kontaktná osoba Eva Hasová, projektová manažérka,  e-mail: eva.hasova@region-bsk.sk, tel.: 02/4826 4710      
 
 
 interregIVC.JPG                                                 EU.JPG
      
                                       
 
 
 
 
 
 
 

Súvisiace dokumenty