Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Právne predpisy


 

  • Zákon č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení - §4 ods. (1) písm. k) o koordinácii rozvoja cestovného ruchu a §5 o medzinárodnej spolupráci   
  • Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
  • Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov