Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci

Nový program celoživotného vzdelávania vychádza z doterajších skúseností existujúcich „generačných“ programov, ako sú SOCRATES (vzdelávania) alebo Leonardo da Vinci (odborná príprava). Na základe týchto skúseností a berúc do úvahy rozvoj v iných oblastiach Európska komisia navrhuje zásadné zmeny. Tieto zmeny sú jednak výsledkom kritického strednodobého hodnotenia programov Socrates a Leonardo da Vinci a jednak verejných konzultácií, do ktorých sa zapojili najvýznamnejší aktéri v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

 

 

Program LeonadoNový Integrovaný akčný program spája niektoré časti z existujúcich európskych programov v oblasti školského vzdelávania Comenius, vysokoškolského štúdia (Erasmus), odbornej prípravy (Leonardo da Vinci) a vzdelávania dospelých GRUNDTVIG a je doplnený o program Jean Monnet, ktorý je zameraný na podporu európskej integrácie. EK na tento integrovaný program navrhuje dokopy vynaložiť v priebehu rokov 2007 – 2013 13,62 mld eur. Cieľom nového programu je celoživotným vzdelávaním prispieť k rozvoju vzdelanostnej spoločnosti v Európskej únii s udržateľným ekonomickým rastom, väčším počtom lepších pracovných miest a silnejšou spoločenskou súdržnosťou. Kvalita vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ má takto dosiahnuť svetovo porovnateľnú úroveň.

Pre uvedené štyri sektorové programy boli stanovené špecifické ciele. Comenius má zapojiť do vzdelávacieho procesu minimálne každé dvadsiate dieťa. Erasmus má prispieť k zapojeniu troch miliónov ľudí do študentských výmen do roku 2011. Program Leonardo da Vinci má pomôcť pracovnému uplatneniu sa 150 tisíc ľudí každý rok. A program Grundtvig má do roku 2013 každoročne podporiť výmeny 25 tisíc ľudí zapojených do vzdelávania dospelých.