Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci

Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci sa zaoberá oblasťou odborného vzdelávania a prípravy. V rámci neho bude možné uskutočňovať stáže a výmeny zamerané na profesijný rozvoj, ako aj rozvíjať projektové partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

 

 

Popri cieľoch programu celoživotného vzdelávania má program Leonardo da Vinci tieto osobitné ciele:

  • podporovať účastníkov odbornej prípravy a ďalšej odbornej prípravy pri získavaní a využívaní znalostí, zručností a kvalifikácií s cieľom podporiť ich osobný rozvoj, zamestnanosť a účasť na európskom trhu práce;
  • podporovať zvýšenie kvality a inováciu systémov, inštitúcií a praxe odborného vzdelávania a prípravy;
  • zvýšiť príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy a mobility pre zamestnávateľov a jednotlivcov.

Program Leonardo da Vinci má tieto operačné ciele:

  • zlepšiť kvalitu mobility v celej Európe pre osoby zapojené do počiatočného odborného vzdelávania a prípravy a do ďalšej odbornej prípravy tak, aby sa do skončenia programu celoživotného vzdelávania zvýšil počet stáží v podnikoch najmenej na ročne;
  • zlepšiť kvalitu spolupráce medzi inštitúciami alebo organizáciami, ktoré poskytujú možnosti vzdelávania, podnikmi, sociálnymi partnermi a inými relevantnými subjektmi v celej Európe;
  • podporiť vývoj inovačných prístupov v odbornom vzdelávaní a príprave, okrem terciárneho stupňa, ako aj ich prenos, napríklad z jednej účastníckej krajiny do iných;
  • zlepšiť transparentnosť a uznávanie kvalifikácií a kompetencií, spôsobilostí vrátane tých, ktoré sa získali cestou neformálneho a informálneho vzdelávania;
  • podporovať učenie sa moderných cudzích jazykov,
  • podporovať rozvoj inovačného obsahu, služieb, pedagogických teórií a postupov celoživotného vzdelávania s podporou IKT.

Program Leonado