Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Často kladené otázky v súvislosti s OPBK


 
Vaše otázky v súvislosti s OPBK môžete zasielať elektronicky na adresu: opbk@region-bsk.sk
 
Na doručené otázky SO/RO odpovedá podľa usmernenia RO OPBK pre SO/RO OPBK č. 1/2008 o spoločnom postupe pri poskytovaní informácií o OPBK v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti o informáciu.
 
SO/RO bude odpovedať na písomne predložené otázky žiadateľov týkajúce sa OPBK (zaslané poštou, faxom alebo elektronicky). Všetky odpovede zverejnené na internetovej stránke alebo poskytnuté žiadateľovi v písomnej forme sa považujú za záväzné a žiadateľ sa na ne môže v prípade potreby odvolávať. Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonicky a ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolávať. Žiadateľ nemôže byť v hodnotiacom procese postihnutý za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol SO/RO v písomnej alebo elektronickej forme.
 
RO OPBK zverejňuje odpovede na často kladené otázky (FAQ) všeobecného charakteru a aktualizuje zoznam odpovedí na často kladené otázky na stránke OPBK pod nasledovným odkazom: http://www.opbk.sk/faq/
 
Pracovníci Odboru SO/RO pre OPBK v súčasnosti pripravujú aktualizovaný súpis často kladených otázok, ktorý bude zverejnený aj na tejto stránke.