Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Čo pre Vás robíme


 
 • zabezpečujeme plnenie úloh na úseku zdravotnej starostlivosti a na úseku humánnej farmácie
 • vydávame rozhodnutia:
  • o povolení na prevádzku zdravotníckych zariadení vrátane lekární, o zrušení povolenia a pozastavení činnosti zdravotníckeho zariadenia, vrátane zariadení lekárenskej starostlivosti
  • o schválení ordinačných hodín a o prevádzkovej dobe lekární a výdajní zdravotníckych potrieb
 • určujeme zastupujúceho lekára resp. zastupujúce zdravotnícke zariadenie
 • vydávame potvrdenia o výkone lekárskej praxe v neštátnom zariadení na rôzne účely
 • odporúčame zaradenie zdravotníckych pracovníkov do špecializačnej prípravy
 • overujeme podpisy na lekárskych správach do zahraničia pre MZ SR
 • vydávame poverenia na organizovanie LSPP a lekárenskej pohotovostnej služby v rámci BSK
 • preberáme zdravotnú dokumentáciu po ukončení činnosti poskytovateľa, alebo pri dočasnom pozastavení činnosti
 • prešetrujeme podnety občanov na neoprávnené platby v zdravotníckych zariadeniach
 • riešime sťažnosti podľa zákona 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v zdravotníckych zariadeniach, ktorých činnosť povolil Úrad BSK
 • zabezpečujeme činnosť etickej komisie
 • zabezpečujeme stiahnutie liekov a informácie o falošných pečiatkach
 • spracovávame a kontrolujeme údaje o spotrebe omamných a psychotropných látok v BSK
 • vydávame pokyny na nakladanie s liekmi pri zrušení alebo pozastavení činnosti lekárne
 • zabezpečujeme lekársku službu prvej pomoci a lekárenskú pohotovostnú službu
 • vykonávame kontrolnú činnosť na úseku: lekárskej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a ošetrovateľstva v zdravotníckych zariadeniach, ktorých činnosť povolil Úrad BSK
 • organizujeme školiace akcie pre odbornú a laickú verejnosť.