Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Postavenie a úlohy Hlavného kontrolóra ustanovuje zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
   

Hlavný kontrolór

Hlavného kontrolóra volí na 6 rokov zastupiteľstvo, ktoré ho aj odvoláva. Samosprávny kraj zriaďuje Útvar hlavného kontrolóra (ďalej len „ÚHK“), ktorý riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór. ÚHK zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. Organizáciu ÚHK ustanovuje zastupiteľstvo v organizačnom poriadku.

Poštu adresujte:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

Sídlo Útvaru hlavného kontrolóra:
Jankolova 6
851 04 Bratislava

 

 

 

 

Hlavným kontrolórom Bratislavského samosprávneho kraja je opäť Štefan Marušák. Rozhodli o tom krajskí poslanci na dnešnom rokovaní tajným hlasovaním. Marušák získal už v prvom kole 30 hlasov zo 43 prítomných poslancov. Funkciu kontrolóra bude vykonávať šesť rokov.

Dňa 27. novembra 2007 zvolilo Zastupiteľstvo BSK na mimoriadnom rokovaní Ing. Štefana Marušáka za hlavného kontrolóra BSK.