Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

   

 

 

 V rámci 20. medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour a Danubius Gastro ktorý sa počas uplynulých dní konal v Bratislave, ocenili novinárov, ktorí sa vo svojich príspevkoch venujú domácemu cestovnému ruchu. Novinársku súťaž Slovensko - pohostinné srdce Európy vyhlásilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Klubom FIJET Slovenského syndikátu novinárov. Jej cieľom je podpora tvorby a uverejňovania kvalitných publicistických príspevkov zameraných na pomoc domácemu cestovnému ruchu a na jeho propagáciu.

 Destinačný manažment s rakúskymi skúsenosťami je téma prednášky v rámci ktorej budú na medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour 2014 predstavené aj výstupy projektu Destinatour, konkrétne - Metodická príručka destinačného manažmentu cestovného ruchu.

 Bratislavský región sa v týchto dňoch prezentuje v réžii krajskej organizácie destinačného manažmentu - „Turizmus regiónu Bratislava – Bratislava Region Tourism“ na prestížnych medzinárodných podujatiach, zameraných na podporu rozvoja cestovného ruchu. V rámci prezentácie Bratislavského kraja sa návštevníci oboznamujú aj výstupmi projektu DESTINATOUR 2013.

 O spolupráci Bratislavského samosprávneho kraja a dolnorakúskej organizácie Niederösterreich-Werbung počas roka 2013 informovala aj TV Bratislava. Reportáž vznikla na základe spoločnej tlačovej konferencie partnerov cezhraničného projektu DESTINATOUR a Krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava.

 Vo vybraných slovenských médiách sa objavili pozitívne reakcie z poslednej tlačovej konferencie.

 5.12.2013 sa na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja konala spoločná tlačová konferencia partnerov projektu DESTINATOUR 2013 a Krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava.

 Bratislavský samosprávny kraj a dolnorakúska organizácia Niederösterreich-Werbung spolu s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava organizujú dňa 5. 12. 2013 o 11.00 hod. spoločnú tlačovú konferenciu.

 V rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR sa v priebehu rokov 2011 - 2013 zorganizoval cyklus ôsmich odborných stretnutí na území Bratislavského kraja a päť študijných ciest do jednotlivých destinácií cestovného ruchu v Dolnom Rakúsku. Témy workshopov sa stali základom pre obsahové zameranie publikácie „Destinačný manažment cestovného ruchu - pre potreby Bratislavského kraja“.