Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

   

Odborné semináre – sieťovanie / Workshops - Vernetzung


 
 1 2 3 4 5 6 7 Ďalší Ďalší

 

 V 24. čísle regionálnych novín Pezinsko bol ocenený prínos študijných ciest, ktoré v rámci projektu Destinatour 2013 organizovali od novembra 2011 Bratislavský samosprávny kraj a dolnorakúska destinačná organizácia Niederösterreich Werbung.

 28. mája 2013 sa uskutočnila v poradí už piata študijná cesta v rámci projektu DESTINATOUR 2013. Návštevou destinácie Wienerwald sa tak úspešne ukončila séria študijných ciest, ktoré pre slovenského partnera pripravila dolnorakúska destinačná organizácia Niederösterreich Werbung. Účastníkov inšpirovala najmä efektívna spolupráca súkromného a verejného sektora, ktorej výsledkom je úspešná propagácia destinácie.

 28. mája 2013 sa v destinácií Wienerwald úspešne ukončila séria študijných ciest, ktoré v rámci projektu Destinatour 2013 organizovali od novembra 2011 Bratislavský samosprávny kraj a dolnorakúska destinačná organizácia Niederösterreich Werbung.

 Posledný odborný seminár projektu DESTINATOUR 2013, ktorý sa uskutočnil 14. mája 2013 v priestoroch BSK, sa stretol s kladnými ohlasmi prednášajúcich i účastníkov workshopu.

 V dňoch 26. – 27 . apríla 2013 sa uskutočnila už štvrtá študijná cesta v rámci projektu DESTINATOUR 2013. Pozývajúci partner projektu - Niederösterreich Werbung pripravil pre účastníkov študijnej cesty bohatý program v destinácii Mostviertel. Účastníkov inšpirovala najmä systematická, dlhodobá a strategická spolupráca na spoločných projektoch ako i nadšenie a zanietenosť zástupcov samospráv i podnikateľských subjektov.

 V poradí už piatu študijnú cestu do Dolného Rakúska pripravil pre pravidelných účastníkov odborných workshopov, pracovníkov a členov oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu na území Bratislavského samosprávneho kraja a zástupcov subjektov cestovného ruchu Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s destinačnou organizáciou Niederösterreich-Werbung.

 Pravidelní účastníci odborných workshopov, ako aj pracovníci a členovia oblastných organizácií a krajskej organizácie cestovného ruchu na území Bratislavského samosprávneho kraja a zástupcovia subjektov cestovného ruchu navštívili v dňoch 26. a 27. apríla 2013 destináciu Mostviertel.

 V priestoroch úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa 14. mája 2013 uskutoční posledný workshop z oblasti destinačného manažmentu. Séria workshopov bola zameraná na zvýšenie profesionality v manažmente cestovného ruchu prostredníctvom prenosu know-how od rakúskeho partnera projektu Niederösterreich Werbung.

 V nadväznosti na rozbehnutú sériu odborných workshopov/seminárov v rámci projektu DESTINATOUR 2013 pripravil Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s destinačnou organizáciou Niederösterreich-Werbung v poradí už štvrtú študijnú cestu do Dolného Rakúska.

 18. marca 2013 sa v Kultúrnom dome vo Veľkom Bieli uskutočnil predposledný seminár z cyklu ôsmich odborných workshopov, ktoré organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s dolnorakúskou destinačnou organizáciou Niederösterreich Werbung.


 
 1 2 3 4 5 6 7 Ďalší Ďalší