Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu


 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno - poradenským centrom pre EŠIF NSK si Vás dovoľuje pozvať na workshop, ktorého cieľom bude prezentácia výzvy v rámci ŠC 2.1.1 - Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja sa podieľa na implementácii projektov Operačného programu Bratislavský kraj (OBPK), vďaka ktorým bolo dosial revitalizovaných už 46 obcí a miest v našom regióne.

Dňa 10. apríla 2012 vydal Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj usmernenie k niektorým podmienkam oprávnenosti Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ISRMO).

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – RO pre Operačný program Bratislavský kraj (RO OPBK) oznamuje žiadateľom o NFP pre výzvu č. OPBK/2012/1.1/09, že z dôvodu technických problémov ruší všetky potvrdené termíny predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), ktoré si žiadatelia rezervovali v dňoch od 01.03.2012 do 02.03.2012.

 V súvislosti s vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje žiadateľom v rámci výzvy č. OPBK/2012/1.1/09, že z dôvodu technických problémov na internetovom rezervačnom formulári pozastavuje možnosť rezervácie termínov predkladania ŽoNFP.

 V rámci Operačného programu Bratislavský kraj bolo úspešne zrealizovaných už 38 projektov v celkovej sume 16,5 mil. eur. Úlohu sprostredkovateľského orgánu (SO/RO) pre Operačný program Bratislavský kraj (OPBK) pre verejný sektor vykonáva Bratislavská župa od roku 2008 na základe Splnomocnenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 V rámci Operačného programu Bratislavský kraj vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ďalšiu výzvu - Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dnes vyhlásilo rámci Operačného programu Bratislavský kraj tri výzvy na predkladanie projektov. Termín ukončenia výziev je 15. mája 2012.

 Dňa 9.11.2011 sa na Úrade BSK uskutočnil seminár „Európa 2020 – regionálne rozvojové stratégie na podporu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti: územie Bratislavského samosprávneho kraja.“

 Od 22. júna 2011 (streda) bude odbor presťahovaný z Hontianskej ulice na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskú ulicu č. 16 v Bratislave. Nájdete nás v kanceláriach č. 018 a 019 na prízemí a na 3. poschodí v kanceláriach č. 319 (sekretariát) a 320 (riaditeľ odboru).