Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu


 

 Projekt “Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a člne” (Discover the Small and Moson Danube by bike and boat resp. DANUBE BIKE&BOAT) spolufinancovaný Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU v rámci prioritnej osi 1 - Príroda a kultúra vstúpil do druhého roku svojej implementácie.

 Bratislavský samosprávny kraj ako vedúci partner projektu Danube Bike & Boat Interreg V-A SK-HU zrealizoval cezhraničný workshop orientovaný predovšetkým na poskytovateľov služieb zo Slovenska a Maďarska. Zameraný bol na podporu tvorby produktu cestovného ruchu formou zosieťovania domácich a zahraničných stakeholderov.

 Bratislavský samosprávny kraj zabezpečil vyhotovenie strategického dokumentu na rozvoj Malého Dunaja.

 V rámci cezhraničného projektu plánujú slovenskí a maďarskí partneri prepojiť vodácke a cyklistické zážitky s jedinečnou prírodou v oblasti ohraničenej Malým a Mošonským Dunajom. V uplynulých dňoch na trojdňovom študijnom pobyte a workshope v Lipóte sa partneri projektu DANUBE Bike & Boat Interreg V-A SK-HU dohodli na úlohe pozicionovať ekoturistickú destináciu ako jedinú značku. Odborníci z oblasti cestovného ruchu a marketingu z oboch strán podporujú budovanie značky - povedal generálny riaditeľ spoločnosti GD Consulting.

 Partnerstvo projektu DANUBE BIKE&BOAT, SKHU/1601/1.1/014 financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU absolvovalo v dňoch 23.-26.4.2018 4-dňovú študijnú cestu pod názvom „Know how exchange bus study tour“.

 Sneh nebol prekážkou úspešného úvodného workshopu pre partnerov projektu Danube Bike&Boat. / A hó nem akadályozta meg a Danube Bike&Boat projektpartnereket egy sikeres projektindító workshop megtartásában. / Snow was not an obstacle for a successful kick-off workshop of Danube Bike&Boat project partners.