Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projekt FLOOD-serv


 

Projekt FLOODserv je výskumný projekt, ktorého cieľom je vytvoriť systém varovania pred povodňami, do ktorého aktívne môžu vstupovať verejné orgány na jednej strane a obyvatelia dotknutých častí na strane druhej.

Rok 2019 sa začal pre projekt FLOODserv veľmi úspešne. Začiatkom februára prebehla v priestoroch Úradu BSK už celkovo 2. fáza pilotného testovania systému FLOODserv. Celkovo sa jej zúčastnilo 18 osôb. Testovanie bolo tentokrát zamerané na zástupcov MČ Rača a MČ Devín, Slovenského hydrometeorologického ústavu, ako aj Slovenského vodohospodárskeho podniku. Cieľom testovania bolo ukázať možnosti systému.

Na jeseň v roku 2018 prebehla na Úrade BSK séria workshopov zameraných na prvotné testovanie vyvíjaných komponentov. Zamestnanci úradu sa postupne oboznamovali s obsahovou náplňou nástrojov a následne prebehla séria testov zameraných na funkčnosť, prehľadnosť i užívateľskú optimalizáciu prostredia.

V druhej polovici augusta 2018 hostil technický partner Cellent vo svojich priestoroch vo Viedni zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pracujúcich na projekte FLOODserv. Cieľom návštevy bol tréning zručností vyvíjaného komponentu pre oblasť sociálnych médií. Delegácia z BSK sa oboznámila s nástrojom, otestovala ho, ako aj odporúčala na ďalšie používanie v systéme FLOODserv.

 Bratislavský samosprávny kraj, v rámci medzinárodného projektu “Verejný protipovodňový a výstražný systém“ (tzv. FLOOD-serv), osadil v júni v bratislavskej Rači štyri meracie stanice. Prvé dve sú osadené v lesoch nad Račou a merajú zrážky, a ďalšie dve sú vodomerné, zbierajúce dáta z Pieskového a Banského potoka.

 Španielske Bilbao hostí v dňoch 26. a 27. októbra sa na veži Iberdrola zástupcov rôznych verejných správ a technologických spoločností z Talianska, Portugalska, Belgicka, Rakúska, Slovenska a Rumunska, ktorí sú súčasťou Európskeho projektu FLOOD-SERV, teda Verejného povodňového a výstražného servisu.

 V Rumunsku sa minulý týždeň stretli projektoví partneri medzinárodného projektu EU H2020 – Verejný povodňový núdzový a výstražný servis – Flood-serv. Účastníci podrobne špecifikovali kľúčové kroky pre vybrané regióny, v ktorých bude systém skúšobne testovaný. Úlohou výstražného servisu je prepojenie občanov a verejných inštitúcií, ktorí sa budú môcť vzájomne informovať o prípadnom povodňovom nebezpečenstve.

 Bratislavský samosprávny kraj pri príležitosti Svetového dňa vody zorganizoval konferenciu, na ktorej predstavil koncepciu ochrany vody, ale aj projekt výstražného systému pred povodňami.

 Bratislavský samosprávny kraj je oficiálnym partnerom v medzinárodnom projekte „Verejný povodňový núdzový a výstražný servis”, ktorý spája lokálne a národné varovné systémy aj so sociálnymi sieťami. Župa na spustenie projektu dostane 65 tisíc eur.