Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Dňa 2. a 3. mája 2019 sa v Bratislave uskutočnilo slovenské finále súťaže ,,AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019“. Súťaž mala okrúhle jubileum - 20. výročie. Odborná komisia preverila znalosti žiakov.

 Prácu Kroky pomoci, ktorej autorom je Adam Trnka z III. A triedy, ocenila odborná hodnotiaca komisia na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti.

 Žiaci Obchodnej akadémie na Račianskej 107, v spolupráci so žiakmi Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej ulici si pripomenuli Medzinárodný deň zdravia to zapojením sa do projektu Škola škole. V utorok 16.4.2019, v čase, kedy štvrtáci maturovali z odborných predmetov, prišli medzi našich prvákov a druhákov žiaci Strednej zdravotníckej školy (SZŠ), aby predviedli svoje zdravotnícke vedomosti a zručnosti.

 V dňoch od 7. apríla do 17. apríla 2019 sa uskutočnil výmenný pobyt medzi slovensko-ruskou bilingválnou triedou I.AR Gymnázia Ivana Horvátha z Bratislavy a Štátnou strednou školou č. 224 z Moskvy. Z partnerskej ruskej školy prišlo na výmenu 25 ruských žiakov vo veku od 13 do 17 rokov s pedagogickým dozorom dvoch ruských učiteľov – Anna Jurievna Golubockich a Alexander Alexandrovič Smirnov.

 Za účasti riaditieľa Úradu BSK Mariána Viskupiča, jeho spolupracovníkov, učiteľov a žiakov Obchodnej akadémie na Račianskej 107 v Bratislave sme slávnostne otvorili športový areál, ktorý bude slúžiť nielen žiakom, ale aj verejnosti. tento deň sa niesol aj v znamení Olympijského dňa, počas ktorého si zmerali sily žiaci vo florbale, futbale, behu na 50 m, štafete a skoku do diaľky.

Milan Vrba, žiak štvrtého ročníka OA na Račianskej ulici sa umiestnil na ôsmej priečke v Olympiáde Mladý účtovník, ktorá sa konala v Žiline.

 dňa 26.04.2019 žiaci našej školy v rámci Dňa zeme upratovali a zveľaďovali okolie školy, mali sme krásne počasie a práca nám išla od ruky.

 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava zaznamenala úspech na medzinárodnej úrovni v súťaži žiakov stredných zdravotníckych škôl v Českej republike.

 Aj samotná cesta do Škótska pre 44 žiakov a pre pedagogický doprovod bola výnimočná a zaujímavá: autobusom do Holandska, nalodenie na trajekt v prístave Ijmuiden pri Amsterdame, noc na lodi, plavba po mori a vylodenie v prístave Newcastle.

 Názov projektu: „Citizen, born after 1989, what is your Europe like?“ (Občan, narodený po r. 1989, aká je tvoja Európa?). Termín: 14-16.4.2019 Organizátor: ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava