Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

 V tomto májovom období sme pripravili prekvapenie pre PSS v Plaveckom Podhradí, ktorým bolo stávanie Mája. Niektorí PSS po prvý raz videli stavať Máj. Túto akciu sme zorganizovali za pomoci starostu z Plaveckého Podhradia pána Papána a dobrovoľníkov.

Bratislavský samosprávny kraj oznamuje akreditovaným subjektom, právnickým osobám, fyzickým osobám (neakreditované subjekty) vykonávajúcim opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že majú možnosť predkladať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2020 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú v súlade s potrebami obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja a s programom sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja, v termíne do 31. júla 2019.

 Svetový deň povedomia o autizme je 2.apríl. Je to však príliš krátky čas na informácie v dnešnej záplave všetkých ostatných dní. Preto sa pracovníci Špecializovaného zariadenia a DSS prof.K.Matulaya rozhodli venovať mu viac času aj priestoru. Formou modrých balónov, s pripevneným odkazom týkajúcim sa života ľudí s autizmom, sme v našej komunite, v Dúbravke, všetkým okoloidúcim dávali na známosť už 1.4., že tento deň sa blíži.

 Blíži sa Veľká noc a v našom domove sme s klientmi prežili pekné dopoludnie. Dňa 12.4. 2019 sa veľkonočnú atmosféru a veselú náladu postarali žiaci zo Základnej školy Na bielenisku v Pezinku pod vedením p. učiteľky Mgr,. Boženky Jánošovej a p. vychovávateľa Denisa Páteka.

To že vajíčka maľujú pred Veľkou nocou iba dievčatá už dávno nie je pravda. Presvedčili sme sa o tom aj my v DSS a RS Rosa v utorok 9.apríla 2019.

Už po druhýkrát sa nám v našej jedálni podarilo dňa 10.04.2019 zorganizovať tanečné predpoludnie s už príznačným názvom „Aprílové tanečky“. Na toto príjemné tanečno-spoločenské stretnutie prijali pozvanie aj naši kamaráti z DSS prof. K. Matulaya, DSS Kampino, Gaudeamus – zariadenia komunitnej rehabilitácie, DSS Rozsutec a DSS a zariadenia pre seniorov Kaštieľ, Stupava. No a pridali sa k nim tiež tancachtiví klienti z našej ROSY.

 Klienti a zamestnanci Domova sociálnych služieb Rozsutec prijali pozvanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. PhDr. Martina Klusa, PhD., MBA na návštevu NR SR.

 „Človek človeku je najnavštevovanejším divadlom“, vyriekol grécky filozof Epikuros zo Samu. Roky utekajú, časy sa menia. Ľudia žijúci v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre divadlo prežívajú, navštevujú a úžasne hrajú.